Türkiye genelinde hizmet veren ekincioglu grup Kurulması planlanan veya kurulumu belirli bir aşamaya gelmiş olan akaryakıt LPG istasyonlarının, "A Lejantı “almak istenilen arsanın imar plan paftalarında gerkliimar değişikliklerin yapılması kurulumu planlanan  tesis veya akarayakıt istasyon için müşavirlik hizmetimin verilmesi gerekli inşaat izinleri ve inşaat ruhsatları nın alınması yapımı devam eden tesisi veya akaryakıt istasyonların sürecin ilerleyen aşamalarında tesisin  gerekli izinlerinin alınması [GSM] ruhsatı akaryakıt LPG satışı için gerekli izinlerin belgelerinin[EPDK] kurumundan alınması aşamasında ekincioglu grup gerekli müşavirlik hizmetleri vermektedir.