Değerleme sektörünün gelişimine paralel bir geçmişe sahip olan ekincioglu grup, iş dünyasının zorlu kulvarlarında deneyim kazanmış profesyonellerin güç birliğinden doğdu. Yasalara, meslek ilkelerine ve kurumsal değerlere sımsıkı bağlı, özenli ve titiz çalışmalarıyla Ekincioglu grup, değerleme ve danışmanlık hizmetlerinde deneyimli uzmanları,bilimsel yöntemleri, gelişkin teknolojik alt yapısıyla, hızlı ve uluslararası standartlarda çözümler üretir, Objektif ve tarafsız tutumu, kurumsal sorumluluk bilinciyle iş dünyasına, topluma, çalışanlarına ve değerleme sektörüne katkı sunmayı meslek anlayışının gereği sayar